Reklama

  • Miejsce na twoją reklamę. Aby uzyskać informacje na ten temat skontaktuj się z administratorem - admin@crashfans.pl

Ogłoszenie

crashday forum crashday download mody skiny auta <P> <DIV ALIGN="CENTER"><A HREF="www.crashfans.pl">http://www.crashfans.pl/</A></DIV>

Zasady Forum *|* Wymiana buttonami *|* Archiwum newsów *|* Download Crashday! *|* FAQ *|* Chat *|* Plik naprawiający multiplayer

Crashday Center

#1 2009-03-08 16:32:21

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Trochę Historii.

1 PAźDZIERNIK, NIEDZIELA, ROK 1944, 62 DZIEń ROKU.
Wschód Słońca - Godz. 6.53,
Zachód Słońca - Godz. 18:30,
śr Temp. - 11°C,
Słoneczny Poranek, później pochmurno,
Stan wody w Wiśle - 51 cm,

Podczas zawieszenia broni śródmieście opuszcza ledwie 8 tys. osób. Liczbę ludności podlegającej ewakuacji strona niemiecka określa na 200 do 250 tys. Wobec beznadziejnej sytuacji po upadku Mokotowa i Żoliborza oraz w braku jakiejkolwiek realnej pomocy, Komenda Główna AK i Delegatura Rządu decydują się kontynuować rozmowy kapitulacyjne. Gen. Tadeusz Komorowski "Bór" wyznacza komisję do prowadzenia rokowań kapitulacyjnych. W jej skład wchodzą:
-Przewodniczący - płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki "Heller",
-ppłk dypl. Zygmunt Dobrowolski "Zyndram",
-ppłk Franciszek Herman "Bogusławski",
-kpt. Alfred Korczyński "Sas" - tłumacz,
W nocy opracowany zostaje, z udziałem gen. Antoniego Chruściela "Montera", polski projekt umowy o zaprzestaniu działań bojowych w Warszawie. Ma on stanowić podstawę do rozmów ze stroną niemiecką. Po godz. 19, po upłynięciu terminu rozejmu, Niemcy wznawiają gwałtowny ostrzał artyleryjski Sródziemia.

                                                                                  http://www.historia.org.pl/image/godlo.gif

Ostatnio edytowany przez Melman (2009-03-09 20:01:13)


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#2 2009-03-09 12:41:33

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

2 PAźDZIERNIK, PONIEDZIAłEK, ROK 1944, 63 DZIEń ROKU.
Wschód Słońca - godz. 6.55,
Zachód Słońca - godz. 18.28,
śr Temp. - 13°C,
Zachmurzenie duże, deszcz,
Stan wody w Wiśle - 51 cm,

Od godziny 5.00 obowiązuje zawieszenie broni. Do godziny 19:00 Warszawę opuszcza ok. 16 tys. mieszkańców. Po dwóch dniach ewakuacji w Sródziemiu pozostaje nadal ponad 80% ludności cywilnej. Przez cały dzień w siedzibie gen. Erichs von dem Bacha w Ożarowie toczą się pertraktacje polsko-niemieckie. O godz. 20.00 czasu niemieckiego, a 21.00 czasu polskiego ustają działania wojenne w stolicy. O godzinie  2.00 w nocy obie strony podpisują w Ożarowie formalny układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.
Sygnatariuszem ze strony niemieckiej jest gen. Erich von dem Bach, zaś ze strony polskiej płk dypl. Kazimierz Iranek-Osmecki "Heller" i ppłk dypl. Zygmunt Dobrowolski "Zyndram".
Najważniejsze ustalenia umowy kapitulacyjnej obejmują:
- przyznanie Powstańcom, także tym, którzy dostali sie do niewoli os 1 sierpnia 1944, uprawnień wynikających z konwencji genewskiej z dnia 27 sierpnia 1929,
  dotyczącej postępowania z jeńcami wojennymi;
- Powstańcy nie będą ponosić odpowiedzialności za działalność wojskową i polityczną przed Powstaniem;
- oddziały Armii Krajowej mają opuszczać miasto dla złożenia broni w dniach 4 i 5 października;
- ludność cywilna ewakuowana z Warszawy nie poniesie żadnych konsekwencji - zbiorowo lub indywidualnie - z powodu działalności we władzach i administracji cywilnej.

                                                                                    http://www.historia.org.pl/image/godlo.gif

Ostatnio edytowany przez Melman (2009-03-09 12:41:50)


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#3 2009-03-09 20:23:48

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

3 PAźDZIERNIK, WTOREK, 1944 ROK, 64 DZIEN ROKU.
Wschód Słońca - godz. 6.56,
Zachód Słońca - godz. 18.25,
śr. Temp. - 17°C,
zachmurzenie duże, lokalne deszcze,
Stan wody w Wiśle - 123 cm,

Ludność Warszawy Masowo opuszcza miasto. Do obozu przejściowego w Pruszkowie wychodzi ulicami Sniadeckich i 6-go Sierpnia w kierunku Filtrowej, Zelazną i Al. Jerozolimskimi w kierunku Grójeckiej oraz Grzybowską i Chłosną w kierunku Wolskiej. Z Pruszkowa droga prowadzi do obozów lub na roboty przymusowe do Niemiec, bądź w głąb Generalnego Gubernatorstwa. Zgodnie z postanowieniami układu kapitulacyjnego od rana trwa usuwanie barykad,  znajdujących się najbliżej linii niemieckich. Powstańcy przygotowują sie do złożenia broni. Odbywają sie ostatnie odprawy oficerów i zbiórki żołnierzy.
Odczytywane są rozkazy dowódców z wiadomością o kapitulacji oraz pożegnalny rozkaz dowódcy Warszawskiego Korpusu AK, gen. Antoniego Chruściela "Montera". Trwa porządkowanie spraw kancelaryjnych, nadawanie odznaczeń i awansów. Wypłacony zostaje pierwszy żołd. Dowódcy poszczególnych oddziałów powierzają zaufanym żołnierzom ukrycie części broni, amunicji i dokumentów. Zgodnie z postanowieniami umowy kapitulacyjnej, przez kilka dni, w celach porządkowych, pozostaje w mieście wyznaczony batalion osłonowy (asystecyjny). Składa się z trzech uzbrojonych kompanii AK w sile ok. 300 żołnierzy z Batalionu "Kiliński" i ok. 120 z Batalionu "Miłosz".

                                                                                    http://www.historia.org.pl/image/godlo.gif


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#4 2009-03-09 21:16:40

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

KAPITULACJA
---------------------------------
29 września generał "Bór" depeszuje do Londynu:
"Walka nasza dogorywa". Nie ma już żadnej nadziei na pomoc dla walczącej Warszawy. Ludność cywilna i ranni żołnierze znajdują się w tragicznym położeniu. W mieście panuje głód. W ostatnich dniach września dowódca Armii Krajowej wysyła parlamentariuszy w celu podjęcia pertraktacji o poddanie miasta. 2 Października w Ożarowie podpisany zostaje układ o zaprzestanie działań wojennych w Warszawie. Zgodnie z jego postanowieniami Powstańcy mają złozyc broń i wyjść z miasta zwartymi formacjami ze swoimi dowódcami. Warszawę musi opuścić również ludność cywilna. Niemcy wywożą żołnierzy Armii Krajowej do licznych obozów jenieckich na terenie III Rzeszy. Droga do obozów odbywa się wśród szykan eskorty, a po przybyciu do obozu jeńcy przez dłuższy czas nie otrzymują wody. Ludność cywilna przechodzi przez obóz przejściowy w Proszkowie, gdzie Niemcy dokonują selekcji. Część kobiet i mężczyzn zostaje wywieziona do na roboty do Niemiec, część do obozów koncentracyjnych, pozostali rozmieszczeni są m. in. w Radomiu, Częstochowie, Krakowie. Wśród ruin, do czasu zajęcia miasta przez Armie Czerwoną 17 Stycznia 1945, ukrywają się tzw. warszawscy robinsonowie - niewielka część mieszkańców miasta, w tym garstka żydów.
W powstaniu ginie przeszło 18 tysięcy Powstańców i 180 tysięcy cywilnych warszawiaków. Wśród poległych i zamordowanych jest wielu przedstawicieli polskich elit.
Niemcy łamią postanowienia aktu kapitulacyjnego, przeprowadzając planową akcję niszczenia Warszawy.  Spośród 987 zabytkowych budowli zachowują się 64. Zniszczeniu ulega większość pomników, szkół, kościołów i bibliotek - w tym Narodowa, Publiczna i Uniwersytecka. W popiół obracają się archiwa i dzieła sztuki. "Warszawa została zniszczona, spłonęła przeszłość i dusza Polski [...]. Jesteśmy po jej stracie narodowo, kulturalnie, duchowo ubożsi" - Pisze Stanisław Cat-Mackiewicz.

                                                                                    http://www.historia.org.pl/image/godlo.gif

Wszystko pisane na klawiaturze, nie piszę, że z głowy ale pisane ręcznie


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#5 2009-03-10 15:32:20

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

4 PAźDZIERNIK, śRODA, ROK 1944, 65 DZIEń ROKU.
Wschód Słońca - godz. 6.58,
Zachód Słońca - godz. 18.23,
śr. Temp. - 11°C,
zachmurzenie duże, deszcz,
Stan wody w Wiśle - 59 cm,

Zgodnie z umową kapitulacyjną oddziały powstańcze zdają amunicję. 21. i 72. Pułk Piechoty AK składają ja na rogu Wspólnej i Marszałkowej, 36. Pułk Piechoty - na Placu Napoleona, 15. Pułk Piechoty - na Placu Grzybowskim. Pierwsze oddziały Armii Krajowej opuszczają Warszawę. Ok. godz. 9. do niewoli oddaje się 21. Pułk Piechoty pod dowództwem ppłk. Stanisława Kamińskiego "Daniela". Złożony z oddziałów Sródmieścia Południe, przemaszerowuje ul. Sniadeckich, 6-go Sierpnia, Suchą i Filtrową. W eter płyną ostatnie audycje powstańczego Polskiego Radia i radiostacji "Błyskawica". Przed jej mikrofonem zasiada tego dnia szef techniczny, Jan Georgica "Grzegorzewicz". Wspomina warunki pracy i podaje parametry techniczne radiostacji. O godz. 19.30 nadaje na pożegnanie "Warszawiankę", po czym młotem niszczy nadajnik. Dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór" pospisuje ostatnia depeszę do władz RP w Londynie, nadaną następnego dnia rano. Ukazują się ostatnie numery pism powstańczych: "Dziennika Radiowego", "Robotnika", "Wiadomości Powstańczych" i nr. 102 "Biuletynu Informacyjnego".
                                                                                   http://www.historia.org.pl/image/godlo.gif


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#6 2009-03-27 15:02:53

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

Bronie z II Wojny Światowej:

BROŃMP 44: [Niemiecka broń]
http://gotavapen.se/gota/ak/stg/mp44_011v900w.jpg

MP 40: [Niemiecka broń]
http://asg.eu.interia.pl/mp40/mp40-4.jpg

Mosin nagant: [Rosyjska broń]
http://img186.imageshack.us/img186/3107/kivaariteg5.jpg

Kar 98k: [Niemiecka broń]
http://www.eirsoft.ie/store/images/gun_083.jpg

PPSH: [Rosyjska broń, PPSH z mniejszym magazynkiem]
http://www.scottsdalegunclub.com/mga/mgapics/ppsh.jpg

Lee enfield [Brytyjska broń]
http://www.helstongunsmiths.com/shop/images/lee-enfield_000.jpg

BAR: [Amerykańska broń]
http://www.eioba.pl/files/user1239/bar.jpg

Thompson: [Amerykański karabin]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Submachine_gun_M1928_Thompson.jpg/800px-Submachine_gun_M1928_Thompson.jpg

M1 Garand: [Amerykańska broń]
http://www.neaca.com/images/Garand_Springfield_14623xx_.JPG

Karabinek M1A1: [Amerykańska broń]
http://www.eioba.pl/files/user1239/M1A1_20Carbine.jpg

CZOŁGISherman: [Amerykański czołg]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Sherman_Tank_WW2.jpg/800px-Sherman_Tank_WW2.jpg

Tygrys: [Niemiecki czołg]
http://www.eioba.pl/files/user1239/tygrys.jpg

T34: [Rosyjski czołg]
http://czolgi.info/wozy/t34-76.jpg

7TP: [Polski czołg]
http://www.eioba.pl/files/user1239/7tp.jpg


Więcej czołgów i broni nie będę wymieniał ponieważ trochę mi to zajęło wymieniałem najważniejsze i najpopularniejsze. Dziękuję.

Ostatnio edytowany przez Melman (2009-03-27 16:53:00)


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#7 2009-03-27 17:20:38

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

II Wojna Światowa:

UBIÓRSzeregowiec pułku piechoty- Niemcy:
http://www.sztab.com/tapety/Mundury-II-wojny-swiatowej%20084510,1.JPG
Widzimy żołnierza niemieckiego pułku piechoty ubranego w typowy mundur oddziałów tzw. Linii Adriatyckiej tzn. obszaru rozciągającego się od Triestu we Włoszech po wyspy greckie. Ubrany jest on w mundur tropikalny w kolorze jasnobrązowym składającym się z dwóch części koszulki lub bluzy oraz spodni. Żołnierz pokazany na ilustracji na prawym ramieniu niesie karabin maszynowy MG 42 kalibru 7,92 mm (długość całkowita: 1220 mm. Długość lufy: 533 mm. Masa: 11,5kg. Prędkość początkowa pocisku: 755 m/s. Szybkostrzelność: 1550 strz./min. Zasilanie: taśma amunicyjna na 50 naboi) Pozostała część ubioru świadczy o jego funkcji - był on najprawdopodobniej celowniczym, wskazuje na to: przybornik noszony na pasie głównym z prawej strony. W przyborniku znajdowały się części zapasowe do karabinu, jakim się posługiwał oraz olejarkę, wycior, dwa zapasowe rygle, mały klucz francuski.

Plutonowy 101 Dywizji powietrzno- desantowej:
http://www.sztab.com/tapety/Mundury-II-wojny-swiatowej%20084533,1.JPG
Karabinek M1A1 kalibru 7,62 mm (Długość całkowita: 904 mm. Długość lufy: 457 mm. Masa: 2,6 kg. Prędkość początkowa pocisku: 600 m/s. Pojemność magazynka 15 lub 30 naboi) lub pistolet maszynowy Thompson kaliber 11,43 mm (Długość całkowita: 813 mm. Długość lufy: 267 mm. Masa z amunicją: 4,74 kg. Zasilanie: magazynek pudełkowy na 20 lub 30 naboi. Szybkostrzelność: 700 strz./min. Prędkość początkowa pocisku 280 m/s)

Starszy szeregowiec Dywizji Piechoty Armii Czerwonej :
http://www.sztab.com/tapety/Mundury-II-wojny-swiatowej%20084551,1.JPG
Przeciętny żołnierz Armii Czerwonej nosił na sobie płaszcz uszyty z ciemnego sukna, które z biegiem czasu rudziało, był on dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i krytymi guzikami z przodu. Miał wycięte mankiety oraz cięte kieszenie boczne. Od 1935 r. oficerowie Armii Czerwonej zaczęli nosić nowy dwurzędowy płaszcz z czterema guzikami w rzędzie oraz kołnierzem i wyciętymi mankietami. Żołnierz ukazany na ilustracji nosi stalowy hełm wzór z 1940 roku, na którym z przodu malowano czerwoną gwiazdę. Patki na kołnierzu od płaszcza świadczą o jego broni i stopni, „jefriejtora”. Wyposażenie osobiste żołnierza to maska przeciwgazowa, łopatka( saperka) plecak oraz karabin, Tokiewera kalibru 7,62 mm na zdjęciu z założonym bagnetem( Długość całkowita: 1,22 m. Długość lufy: 625 mm, Masa: 3,89 kg. Prędkość początkowa pocisku: 830 m/s. Pojemność magazynka 10 naboi.

„Krzyczący orzeł”:
http://www.sztab.com/tapety/Mundury-II-wojny-swiatowej%20084443,1.jpg
„Krzyczący orzeł” to „Stary Abe” maskotka jednego z pułków „Żelaznej Brygady” natomiast czarne pole to pamiątka po brygadzie z czasów wojny secesyjnej. Brygada ta brała udział w lądowaniu w Normandii.Szukałem więcej ale nie mogłem znaleść jutro coś wrzucę na pewno mam nadzieję, że się podoba. Dziękuję.


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

#8 2009-05-30 13:58:54

 Melman

http://www.crashfans.pun.pl/_fora/crashfans/gallery/2_1262887854.png

Zarejestrowany: 2008-05-18
Posty: 573
Punktów :   -3 
Klan: CG
WWW

Re: Trochę Historii.

Katastrofa nuklearna w Czarnobylu
Part_1:

Part_2:

Part_3:

Part_4:

Part_5:

Polski lektor, wszystko nagrywane na Discovery Chanel, są to odtworzone autentycznie wydarzenia od 00:23 do 01:23.
Zachęcam do obejrzenia całości.


http://www.completemod.weebly.com/ - Największy mod do CD, ścigaj i graj.

Offline

 

Reklamy:
Jeśli chcesz wymienic sie buttonem, kliknij tutaj.
naruto zone Counter Online Forum Pierwsza strona o metaldamage Mesjasz Polskie centrum rapu Swiat Monster Hunter

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
busy Amsterdam poradniczek.info.pl pies alpejski gończy krótkonożny VAT xenoxmt2